Avoimuus, kaupunki, ihmiset

“Lyhytnäköisyyden aika on ohi”

Niklas Vaulanen

AVOIMUUS

 • Turkulaisten osallisuutta päätöksentekoon on lisättävä merkittävästi. Olemassa olevat osallistamisen rakenteet eivät toimi, jos vain harvat jo valtuustotasolla hyvin edustetut väestöryhmät osallistuvat. 
 • Nuorten osallisuus tuotava kuntalain edellyttämälle ja verrokkikaupunkien jo täyttämälle tasolle. Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa kirjattava hallintosääntöön. 
 • Turun hallinnon avoimuuden on vastattava muiden suurten kaupunkien standardeja. 
 • Virkamiesten rekrytoinnit tehtävä epäpoliittisesti. Pormestarien Turussa ei ole tilaa politisoidulle virkamieskoneistolle. 
 • Hallinnon asiakirjojen portaalista tehtävä käyttäjäystävällisempi, jotta jokainen turkulainen osaa päästä kaupungin avoimiin asiakirjoihin käsiksi. 
 • Kaupungin viestinnän tuotava vahvemmin esiin onnistumisia. 
 • Turun rakennuslupaprosessia sujuvoitettava käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Jotta käsittelyajat saadaan verrokkikuntien kanssa kilpailukykyiselle tasolle, on rakennusvalvontaan tehtävä uusia palkkauksia. Samalla Turun rakennusvalvonnan imagoa työpaikkana on kohennettava.

KAUPUNKI

 • Turun talouden tasapainottaminen vaatii kaupungin tulopohjan kasvattamista. EI veronkorotuksille ja syöntivelalle , KYLLÄ tuottaville investoinneille. 
 •  Pitkäaikaista rakenteellista kaupunkikehitystä tuovien investointien kanssa ei voida vetkutella. Koronapandemian aiheuttama taantuma vaatii julkisia investointeja työpaikkojen luomiseksi ja talouden elpymisen vauhdittamiseksi.  
 • Päätös raitiotien toteuttamisesta tehtävä seuraavan valtuustokaudella mahdollisimman pian ja sisällytettävä jo pormestarisopimukseen. Raitsikka on Turun merkittävin Koronan jälkeinen kasvuinvestointi, jolla parannetaan pitkällä aikavälillä kaupungin houkuttelevuutta, ihmisten liikkumismahdollisuuksia, kasvatetaan kaupungin tulopohjaa ja luodaan kestävämpää kaupunkirakennetta huomiselle.
 •  Matkakeskus toteutettava nopeasti. Linja-autoasemalta puuttuvat sisätilat kokonaan ja pääsy rautatieaseman laitureille on tuotava lähemmäs Aninkaista. Matkakeskuksen puuttuminen on myös mainehaitta Turulle.
 • Keskustan kehitys ei saa tapahtua lähiöiden kustannuksella. Turun lähiöissä asuu lähes yhtä paljon asukkaita kuin Keskustan suuralueella. Tästä huolimatta lähiöiden ja aluekeskusten kehitys on ollut huomattavasti keskustan seutua hitaampaa, josta osa on toki perusteltavissa. Seurauksena alueiden erityiminen on kuitenkin kasvava ongelma Turussa, jota ei saa jättää huomiotta päätöksenteossa.

IHMISET

 • Liikunta kuuluu jokaiselle turkulaiselle. Turun liikuntatilojen verkostoa tullaan uudistamaan isosti lähivuosina. Uudet tilat ja vanhojen remontoinnit tulee toteuttaa aina esteettömyys huomioiden. 
 • Turvallisemman tilan puku- ja suihkutilat jokaiseen liikuntatilaan, jotta jokainen turkulainen voi huoletta käyttää liikuntapalveluja. 
 • Erityisesti opiskelijoiden mielenterveys palveluihin panostettava Koronan jälkipyykissä. Yksinäisyys ja varsinkin muualta muuttaneilla tukiverkkojen puute on vakava riski mielenterveydelle. 
 • Ruotsinkielisiin psykologin palveluihin on panostettava. Mielenterveysongelmiin parhaan avun saa omalla äidinkielellä. Ruotsinkielistä palvelutarjontaa on laajennettava, naurettavan pitkien jonojen lyhentämiseksi.
 • Pienryhmien määrä ei edelleenkään vastaa kouluissa olevaa kysyntää. Jokaisella on okeus oppimiseen terveessä, turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa tilassa.
 • Tulevaisuuden Turussa yksikään lapsi ei saa kärsiä huonon rakentamisen aiheuttamista sisäilmaongelmista. Kaupungin otettava vastuu lapsille ja työntekijöille aiheutuvista pahimmillaan elinikäisistä vaivoista ja hoidettava kokonaisuus kuntoon kerralla.

2 kommenttia artikkeliin ”Avoimuus, kaupunki, ihmiset”

 1. “Päätös raitiotien toteuttamisesta tehtävä seuraavan valtuustokauden alussa.”

  Miten valtuustokauden alussa voidaan tehdä päätös ratikasta, jos sen suunniteltu investointipäätös on vuonna 2024, eikö se pikemminkin rupea jo vaaliakauden loppupuolta lähestymään?

  Vastaa
  • Olet aivan oikeassa näin on nykyisten suunnitelmien mukaan aikataulutettu, mutta mahdollisuuksien mukaan se voitaisiin toteuttaa nopeamminkin. Ainakin perjaatepäätös rakentamisesta olisi mahdollista sisällyttää tulevaan pormestariohjelmaa, josta pormestarisopimuksessa mukana olevat puolueet yhdessä päättävät.

   Vastaa

Jätä kommentti