Glad självständighetsdag!

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Självständighet betyder frihet, demokrati, säkerhet, välfärd och hem för mig. Tyvärr sambands patriotismen ofta till radikalism, EU motstånd och hat trots att den är allt annat. Det är varje finländarens rättighet att vara stolt över sitt fosterland var jämlikhet, välfärd, rättsenlighet och glädje förverkligas de bästa i världen. Ännu måste vi inte nöja oss med än midre resignera nuvarande ändå kan vi vara stolt över det.

Covid-19 pandemin är i andra vågen, maoistiska diktaturen förtryckas sin medborgare och världens största demokrati är mer splittrad än någonsin tidigare. Det kan kännas att dessa saker inte gäller Finland. Vi har ju överlevd pandemin det bästa i Europa, där finns inga demonstrationer ut på gator och mänskliga rättigheter syns att förverkligas. Självständighet betyder dock inte ensamhet. Jag tror att Finland som en del av Europa är på historians rätt sida med miljontals andra som kämpar för sina friheter allt över världen. Samma hot gäller dessutom oss men vi får inte böja före de. Vårt lands självständig historia började med tragisk tiden av splittrande. Vi kämpade för vår frihet mot stalinistiska diktaturen och samtidigt vara tvungen att samarbeta med en fascistiska. Vi överlevd det, låt det inte hända igen!   

Jag är med i politiken därför att jag kraftigt tror på Finland och Åbo där var och en har det bra att vara, leva och delta oberoende av hur man är. För mig har finska samhälle sett ut som beskriven men det är inte ännu samma för alla. Det är ju bara att respektera vår självständighet att göra Finland än likare och hållbarare plats för alla.  

Under senaste år har självständighetsdag haft mycket konfrontationer som är ingas fördel. Finland är självständig och det är ett faktum mot bakgrund av bör vi lämna konfrontationer bakom och tillsamman skapa Finlands riktning mot ännu ljusare framtiden.   

Jätä kommentti